Huisregels

LME_Cyaan

1. Wees welkom!
2. Be nice!
3. Nederlandse wetgeving van toepassing

Iedereen is welkom in DE FLUX. We hanteren geen leeftijdsgrens, behalve bij sommige feesten waarbij dat altijd staat aangegeven. Neem wel altijd je ID mee, want DE FLUX schenkt geen alcohol aan mensen onder de 18 jaar (nieuwe Drank- en Horecawet 2014).

en verder:

We vinden het ook niet leuk als je zelf drinken mee naar binnen probeert te nemen. Dit is niet toegestaan en we kunnen hier op controleren. Drugs, wapens en aanverwante zaken zijn uiteraard ook ten strengste verboden.

We vinden het ook niet tof als je beschadigingen aan het pand aanbrengt (slopen, taggen, etc) of apparatuur kapot maakt. We stellen je dan persoonlijk aansprakelijk. DE FLUX heeft het recht de toegang tot het pand te weigeren of ontzeggen en doet direct aangifte bij de politie in het geval van wetsovertreding. In het geval van calamiteiten dien je de aanwijzingen van het personeel op te volgen.

DE FLUX heeft geen bewaakte garderobe, er is wel plaats om je jas op te hangen. DE FLUX is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen. Gevonden voorwerpen bewaren we ongeveer een maand, daarna worden ze weggebracht.

Hoewel het fotograferen met mobiele telefoons nauwelijks is tegen te gaan, is fotograferen bij een concert officieel niet toegestaan. Het meenemen van selfie-sticks, professionele camera’s (met verwisselbare lenzen), film-, geluids-, GoPro action cams en andere beeldopnameapparatuur is alleen toegestaan mits toestemming ruim voor het concert is verleend door de Flux. Aanvragen worden behandeld door Pearl Vink (publiciteit@podiumdeflux.nl). Afhankelijk van het type show/artiest kunnen camera’s geweigerd worden.

Tot slot is discriminerend- en/of beledigend gedrag op grond van afkomst, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid en dergelijke is binnen DE FLUX ten strengste verboden.