Huisregels

  • Iedereen is welkom in De Flux. Wij hanteren geen leeftijdsgrens, met uitzondering van enkele feesten waarbij dat altijd staat aangegeven. Neem wel altijd je ID mee, want wij schenken geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. (Drank- en Horecawet 2014)

  • Eigen drank meenemen is niet toegestaan en wij kunnen hierop controleren. Drugs, wapens en aanverwante zaken zijn uiteraard ook ten strengste verboden.

  • Het is niet toegestaan om beschadigingen aan het pand aan te brengen (slopen, taggen, etc) of apparatuur kapot te maken. Wij stellen je dan persoonlijk aansprakelijk. De Flux heeft het recht de toegang tot het pand te weigeren of ontzeggen en doet direct aangifte bij de politie in het geval van wetsovertreding.

  • In het geval van calamiteiten dien je de aanwijzingen van het personeel op te volgen.

  • De Flux heeft geen bewaakte garderobe. Jassen en spullen kunnen worden opgeborgen in een kluisje. De Flux is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen. Gevonden voorwerpen bewaren we ongeveer een maand, daarna worden ze weggebracht.

  • Hoewel het fotograferen met mobiele telefoons nauwelijks is tegen te gaan, is fotograferen bij een concert officieel niet toegestaan. Afhankelijk van het typeshow/artiest kunnen camera’s worden geweigerd. Het meenemen van selfie-sticks, professionele camera’s (met verwisselbare lenzen), film-, geluids- en GoPro action cams en andere apparatuur voor beeldopname is alleen toegestaan als ruim voorafgaand aan het concert toestemming is verleend door De Flux. Aanvragen verlopen uitsluitend per e-mail via publiciteit@podiumdeflux.nl

  • Bij De Flux heerst er een (f)luister-beleid. Wees alsjeblieft stil zodat andere bezoekers geen last hebben en in alle rust kunnen genieten van de muziek. Mocht je na meerdere (mondelinge) waarschuwingen toch nog teveel aanwezig zijn dan zullen wij je dringend verzoeken je gesprekken buiten voort te zetten.

  • Tot slot is discriminerend en/of beledigend gedrag op grond van afkomst, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid en andere gronden binnen De Flux ten strengste verboden.