Podium de flux

Privacybeleid

Podium DE FLUX en de FLUX Popschool maken onderdeel uit van Stichting FluXus, centrum voor de kunsten Zaanstad.

FluXus hanteert de wettelijke regels voor de bescherming van je privacy. Die regels zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. FluXus respecteert jou privacy en behandelt de persoonlijke informatie die jij aan ons verstrekt altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke regels.

Podium de flux

privacybeleid

Podium DE FLUX en de FLUX Popschool maken onderdeel uit van Stichting FluXus, centrum voor de kunsten Zaanstad.

FluXus hanteert de wettelijke regels voor de bescherming van je privacy. Die regels zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. FluXus respecteert jou privacy en behandelt de persoonlijke informatie die jij aan ons verstrekt altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke regels. 

In deze privacyverklaring

 • onze gegevens;
 • wat wij onder persoonsgegevens verstaan;
 • wat wij onder het verwerken van persoonsgegevens verstaan;
 • voor welke doeleinden wij je persoonsgegevens verwerken;
 • wat je rechten zijn;
 • wat wij doen om ervoor te zorgen dat je persoons­gegevens veilig worden verwerkt;
 • hoe lang je persoonsgegevens worden bewaard.
 

Deze privacyverklaring is van toepassing als je een van onze websites bezoekt (www.fluxus.nl , www.fluxus.nl/amateurkunst, www.podiumdeflux.nl, www.defluxpopschool.nl, cultuurmenuzaanstreek.nl), een contactformulier invult, je aanmeldt voor een eigen profiel, of een nieuwsbrief.

ONZE GEGEVENS:

Stichting FluXus, centrum voor de Kunsten Zaanstad
Afdeling Podium DE FLUX / de FLUX Popschool
Hemkade 48
1506 PT Zaandam
Telefoonnummer: 075-6356111

KvK-nummer: 34130291
www.fluxus.nl / www.podiumdeflux.nl
info@fluxus.nl / info@podiumdeflux.nl

PERSOONSGEGEVENS
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou en waarmee je recht­streeks of indirect identificeer­baar bent.

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
Onder verwerking van persoons­gegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, orde­nen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, als­mede het afschermen, uitwissen of vernietigen van je persoons­gegevens.

DOELEINDEN
Persoonsgegevens vragen we alleen voor zover dat nodig is. Je persoonsgegevens verwerken wij voor de volgende doeleinden:

 • voor het verstrekken van gevraagde informatie of het inschrijven van een cursus;
  om nieuwsbrieven te versturen;
 • voor algemene of gerichte aanbiedingen;
 • voor het informeren over (wijzigingen in) een programma.
 • Wij verwerken alleen persoons­gegevens die noodzakelijk zijn voor deze doel­einden. FluXus verkoopt je persoons­gegevens nooit door aan derden.


JE HEBT OOK RECHTEN

Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die je hebt ingevuld. Wil je weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar info@fluxus.nl met het verzoek tot inzage in je gegevens. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek.

Zijn je persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens of andere wetgeving? In dat geval heb je recht op correctie van je persoonsgegevens. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van je persoonsgegevens. Stuur je verzoek naar info@fluxus.nl.

We verstrekken persoonsgegevens aan Mailchimp om nieuwsbrieven uit te sturen, dit doen wij alleen als je je hiervoor hebt aangemeld. Uiteraard heb je het recht om dit te beëindigen. Je kunt je afmelden voor de nieuwsbrieven door middel van de link onderaan de nieuwsbrief of door een e-mail naar info@fluxus.nl te sturen met daarin het verzoek tot afmelding. Daarnaast delen wij mailadressen met Facebook, om hiermee zo gericht mogelijk advertenties uit te zetten en je zodanig op de hoogte te stellen van concerten binnen jouw favoriete genres. Je kunt een mail sturen naar info@fluxus.nl indien je niet wilt dat je mailadres met Facebook wordt gedeeld.

Bij het kopen van een ticket verstrekken wij gegevens aan onze ticketsoftware fabrikant Stager: Bij aankoop van een ticket wordt je naam, mailadres, woonplaats, geboortedatum en geslacht gevraagd. Deze informatie wordt enkel gebruikt om inzicht te krijgen in demografische kenmerken van ons publiek in het algemeen. Wat je intypt tijdens de betaling is voor ons onzichtbaar. Dat schermt de betalingsinstantie af.

BEELDMATERIAAL
Tijdens de concerten in De Flux worden er foto’s en video’s gemaakt door huisfotografen. Deze beelden zijn voornamelijk van de artiesten, maar het kan voorkomen dat het publiek ook zichtbaar is. De foto’s worden gedeeld op onze Facebook pagina, op Instagram en in onze nieuwsbrief. Indien je wenst niet herkenbaar op een foto te worden afgebeeld kan je voor aanvang van de show een mail sturen naar publiciteit@podiumdeflux.nl. Je kan ook een mail naar dit mailadres sturen indien je wilt dat wij een foto van onze social media afhalen en niet verder verspreiden.

VEILIGHEID
Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als jij dat je persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om je persoonsgegevens veilig te verwerken. De websites onder beheer van FluXus maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door FluXus verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met FluXus op via info@fluxus.nl.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. FluXus gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

FluXus maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van FluXus bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft hier ook het privacybeleid van Google Analytics aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt, om rapporten over de website aan FluXus te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. FluXus heeft hier geen invloed op. FluXus heeft Google geen toestemming gegeven om via FluXus verkregen Analytics- informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 
CAMERATOEZICHT
In onze vestigingen is permanent cameratoezicht voor jou en onze veiligheid. De opnamen worden alleen bekeken na incidenten en worden alleen door een aangewezen persoon van FluXus bekeken, of aan de politie overhandigd als deze er om vraagt. Dit is vastgelegd in ons protocol cameratoezicht, op te vragen via info@fluxus.nl. De opnamen worden maximaal vier weken bewaard.

BEWARING PERSOONSGEGEVENS
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

DE FLUX is verbonden aan:

DE FLUX is Verbonden aan: